Kościół św. Franciszka Ksawerego

Kult Matki Bożej Łaskawej

Matka Boża Łaskawa


Archidiecezja Lubelska

 width=

Dawny Szczekarzów to miejscowość nad Wieprzem z kazimierzowskim zamkiem strzegącym przeprawy na szlaku wiodącym na Ruś. W 1394 roku król Władysław Jagiełło nadał osadzie prawa miejskie i często tu zaglądał. Według tradycji twórczynią nowej nazwy jest młodziutka żona Jagiełły, królowa Sońka, którą zauroczył widok krasnego stawu pod zamkiem, z wodami spiętrzonego Wieprza. Kościół zbudowany został w latach 1695–1717 jako świątynia zakonu jezuitów. W 1774 roku po kasacie zakonu kościół stał się katedrą diecezji chełmskiej. Funkcję tę pełnił do roku 1805, kiedy przeniesiono siedzibę diecezji do Lublina.
Najcenniejsze budowle w Krasnymstawie wznieśli jezuici według projektu architekta jezuity Jana Delamarsa. Budowe finansowała Krystyna z Lubomirskich Potocka wraz z mężem Feliksem Potockim. Konsekracja świątyni nastąpiła 5 października 1741 roku i do roku 1773 był kościołem jezuickim. Po kasacie zakonu pełnił funkcję kościoła parafialnego i równocześnie katedralnego do roku 1826. Architektura kościoła św. Franciszka Ksawerego w Krasnymstawie wzorowana jest na rzymskiej świątyni Il Gesu`, co oznacza kościół Jezusa, stąd nazwa stylu jezuickiego. Fasada kościoła rozczłonkowana jest pilastrami toskańskimi w wielkim porządku, zwieńczonymi belkowaniem z tryglifami i wydatnym gzymsem, a w partii szczytowej odcinkami konsolkowych gzymsów. Posiada ona wysoki szczyt o falistych, wolutowych spływach. Na obu skrajach dwukondygnacyjnej fasady umieszczono wieże przykryte hełmami i zwieńczone figurami św. Franciszka Ksawerego i św. Ignacego Loyoli. Jest to jedyne w swoim rodzaju zwieńczenie wież. Kościół jednonawowy, z dwoma rzędami kaplic połączonych przejściami, z transeptem nie wybiegającym poza mury korpusu i z prezbiterium zamkniętym absydą.  Nawa główna z transeptem i prezbiterium o tej samej wysokości, pozostałe człony znacznie niższe.
We wnętrzu uderza bogactwo barokowego wyposażenia, ale przede wszystkim polichromie z fantastycznymi scenami zamorskich misji św. Franciszka Ksawerego, który szerzył chrześcijaństwo w dalekiej Azji, autorstwa Adama Swacha z 1721 roku. Trzypoziomowa nadstawa głównego ołtarza wypełnia wnękę prezbiterium, tworzy przestrzenne ramy dla obrazu, któremu towarzyszą stojące na wysokich postumentach pełnoplastyczne postacie adorujących świętych, a na wygiętym wolutowo frontonie skrzydlate anioły w ruchliwych pozach. Na chórze znajdują się 26-głosowe organy z 1912 roku, wbudowane w XVII-wieczny prospekt.

Krasnystaw_15.jpg
Krasnystaw_10.jpg
Krasnystaw_16.jpg
Krasnystaw_21.jpg
Krasnystaw_17.jpg
Krasnystaw_23.jpg
Krasnystaw_12.jpg
Krasnystaw_13.jpg
Krasnystaw_11.jpg
Krasnystaw_20.jpg
Krasnystaw_22.jpg